2009-08-23

ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಂಡೆ ತನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದರು...

ಜೈಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ರಾತ್ರಿ ಹೋಟೆಲು, ಬಾರುಗಳು, ಪಬ್ಬುಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ,ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ!