2007-06-16


4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ಅನಾಮಧೇಯ ಹೇಳಿದರು...

yenidu paperninda kaddadda ?
xhennagide maraya ?

Kannada kanmani ಹೇಳಿದರು...

ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡಿಗ-ಕರ್ನಾಟಕಗಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬದ್ಧವಾದ ಬನವಾಸಿ ಬಳಗದ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗಿಗೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಕೊಡಿ. ವಿಳಾಸ:
http://enguru.blogspot.com

manasi ಹೇಳಿದರು...

dear kundeshwara,ganeshana articli chennagide, neeve bared lekhana, mangaluralli nimma hesride naanu nodide

jitendra kundeshwar ಹೇಳಿದರು...

anonymous helikege pratikriye yill aadru
paernalli bareddade naanu bekadra adralliruv byline (jitendra kundeshwra) yide yinnomme nodi !